دی

دی ۵, ۱۳۹۵

تغذیه از شيرگيري كره های زیر يك سال

كره هاي از شيرگرفته شده و كره های زیر يك سال هنوز در حال رشد مي باشند بنابراين نياز دارند كه كنسانتره غليظ تري در خصوص […]
دی ۵, ۱۳۹۵

تغذیه کره های نوزاد

به تغذیه کره های نوزاد دقت کنید. در صورت امكان، حداقل يك ليتر آغوز ( شير ترشح شده از ماديان در ۲۴ ساعت بعد از زايمان […]
دی ۵, ۱۳۹۵

تغذیه کره ها

تغذیه کره ها از آنجایی که کره بیشترین رشد را در این سن و سال می کند مهم است. توليد شير در ماديان ها دو ماه […]
دی ۵, ۱۳۹۵

تغدیه مادیان در زمان شیردهی

پس از زايمان، تغدیه مادیان در زمان شیردهی باید نياز  آن ها به مقادير بالايي از انرژي، پروتئين و مواد معدني را براي تأمين نياز شيردهي كره […]