آذر

آذر ۲۶, ۱۳۹۵

اولین اسب من – قسمت هفتم: ارزیابی اسب

دوربین داشته باشید ( همان دوربین موبایل هم کفایت می کند ) وقتی دنبال شکار می روید ( در جستجوی اسبتان ) دوربین و یک دفترچه […]
آذر ۲۶, ۱۳۹۵

اولین اسب من – قسمت ششم: در جستجوی اسب

آماده شوید! زمان زیادی را باید برای پیدا کردن اسب مورد نظرتان اختصاص دهید، مگر اینکه این کار را به مربی خودتان بسپارید. کسانی هستند که […]
آذر ۲۶, ۱۳۹۵

(اولین اسب من – قسمت پنجم: هزینه هایی که باید بپردازید ( بودجه خرید اسب

همه میگن .. راست میگن !! پولی که بابت هزینه خرید خود اسب می پردازید، یک بخش کوچک از هزینه هایی هست که در این پروژه […]
آذر ۲۵, ۱۳۹۵

اولین اسب من – قسمت چهارم: تصمیم بگیرید چه اسبی مناسب شماست

اولین اسب یک سوارکار مبتدی  می تواند تأثیر بسیار زیادی بر پایه سوارکاری اش داشته باشد. این نوشته برای سوارکارانی که در یک باشگاه یا مدرسه سوارکاری […]