بهناز

دی ۵, ۱۳۹۵

جیره غذایی اسب در هوای گرم و سوزان

در این پست در مورد جیره غذایی اسب در هوای گرم و سوزان صحبت می کنیم.  در فصول گرم سال اسب هايي كه اضافه وزن دارند […]
دی ۵, ۱۳۹۵

جايگاه نگهداری اسب: باكس هاي انفرادي

باکس نگهداری اسب یکی از رایج ترین انواع نگهداری اسب هاست. از باكس هاي ( جايگاه هاي ) انفرادي به فراواني براي اسب ها استفاده می […]
دی ۵, ۱۳۹۵

جایگاه نگهداری اسب: مراتع برای اسب ها

مراتع برای اسب ها بايد جايگاه هايی باشند كه جلوي آن ها باز مي باشد و به عبارت ديگر جايگاه هايي كه از سه طرف بسته […]
دی ۵, ۱۳۹۵

کارایی اسب ها یک عامل کلیدی در تعیین جیره آن ها

کارایی اسب ها را مي توان در سه بخش تقسيم بندي نمود: گروه استقامت ( در زمان طولاني انجام دادن كار، بين ۱۵-۲۵ كيلومتر در ساعت […]