بهناز

آذر ۲۶, ۱۳۹۵

اولین اسب من – قسمت نهم: بررسی های دامپزشکی

اینکه قبل از خرید اسب، بررسی های دامپزشکی قطعاً تعیین کند که هیچ مشکلی در مورد اسب وجود ندارد، صحت ندارد بلکه با این کار دامپزشکان […]
آذر ۲۶, ۱۳۹۵

اولین اسب من – قسمت هشتم: چه طور به اسبی که می خریم نگاه کنیم؟

بله، باید بدانید که اسبی که می خواهید بخرید را چطور برانداز کنید. به اسب از تمام زوایا نگاه کنید. وقتی به طرفتان می آید و […]
آذر ۲۶, ۱۳۹۵

اولین اسب من – قسمت هفتم: ارزیابی اسب

دوربین داشته باشید ( همان دوربین موبایل هم کفایت می کند ) وقتی دنبال شکار می روید ( در جستجوی اسبتان ) دوربین و یک دفترچه […]
آذر ۲۶, ۱۳۹۵

اولین اسب من – قسمت ششم: در جستجوی اسب

آماده شوید! زمان زیادی را باید برای پیدا کردن اسب مورد نظرتان اختصاص دهید، مگر اینکه این کار را به مربی خودتان بسپارید. کسانی هستند که […]