دی ۵, ۱۳۹۵

تغذیه کره ها

تغذیه کره ها از آنجایی که کره بیشترین رشد را در این سن و سال می کند مهم است. توليد شير در ماديان ها دو ماه […]
دی ۵, ۱۳۹۵

تغدیه مادیان در زمان شیردهی

پس از زايمان، تغدیه مادیان در زمان شیردهی باید نياز  آن ها به مقادير بالايي از انرژي، پروتئين و مواد معدني را براي تأمين نياز شيردهي كره […]
دی ۵, ۱۳۹۵

تغذیه آبستنی مادیان های بالغ

تغذیه آبستنی مادیان های بالغ از نکاتی است که در هنگام تنظیم جیره باید به آن توجه کرد. ماديان هايي كه داراي وضعيت مناسب در هنگام […]
دی ۵, ۱۳۹۵

تغذیه نريان بالغ در فصل غير توليد مثل، اخته شده، ماديان

اسب هاي بالغي كه به كار سخت اشتغال ندارند و در فصل توليد مثل نباشند به راحتي می توانند از گراسهايي كه داراي كيفيت مطلوب هستند […]