اسفند ۲۳, ۱۳۹۶

هشتمین جشنواره ملی زیبایی اسب اصیل عرب کرمان – رفسنجان

سپاس خداوندگار خالق زیباییها که با توکل به او برای اولین بار شاهد برگزاری بزرگترین رویداد و جشنواره زیبایی اسب عرب ایران در شهرستان رفسنجان باشیم […]